Kirchen und Herrensitz in Tversted

I Danmark er der mere end 2.400 kirker og klostre. Når du kører tur i landskabet dukker det ene kirketårn op efter det andet. I Tversted området findes der også kirker samt Herregården Odden, som er et besøg værd.

Kirkerne i området

 Kirkerne som er beskrevet her på siden benyttes stadig til gudtjenester, og andre kirkelige aktiviteter.

Med jævne mellemrum er der forskellige arrangementer i kirkerne, såsom koncerter af både danske og

udenlandske kunstnere.

Herrensitz Odden

Danmarks nordligste herregård blev opført på en banke for over 800 år siden som en fæstning, omgivet af voldgrave og en sø, heraf navnet Odden. De fredede bygninger er fra 15-1600-tallet.

I køkkenet kan man se det gamle Morsøkomfur og loftsbjælkerne, som stammer fra strandinger langs Vestkysten.

I hovedbygningen vises permanent studiesamling med skitser, tegninger og malerier udført af kunstneren J. F. Willumsen, der var elev på Kunstakademiet samt frekventerede Den Frie Malerskole, hvor han bl.a. undervistes af skagensmaleren P. S. Krøyer, Zahrtmann og Tuxen.

Kunstsamlingen på Odden består af 1304 værker, hvoraf de 810 er udstillede.

Teilen Sie diese Seite

Tversted Kirke

Tversted Kirke, beliggende i Tversted, på hovedvejen mellem Hirtshals og Skagen.

Kirken er bygget i midten eller i slutningen af 1100 tallet, og består af et kor og skib og har aldrig haft noget tårn.

Kirken er på et tidspunkt forlænget mod vest og afsluttes med en barokagtig gavl, som er forsynet med bogstaverne "AMEB" og tallet "1787". Disse oplysninger hentyder muligvis til medlemmerne af familien Brøndlund, ejere af kirken, som i 1600 tallet ejede herregården Nørre Elkjær.

Bindslev Kirke

Kirken er opført ca 1250. Den anselige, hvidkalkede og teglhængte kirke består af romansk skib og kor mod øst, våbenhus mod nord og tårn fra 1941-42 ved skibets vestende. Den oprindelige kirke er en senromansk teglstensbygning fra begyndelsen af 1200-tallet, hvis ældste dele er koret og den østlige del af skibet. Muren i de ældre partier hviler på kvadersokkel med skråkant og er i øvrigt opført af munkesten med enkelte granitkvadre, navnlig i korets flade østvæg. Oprindelige enkeltheder er bedst bevaret på skibets og korets nordmure, med hjørnelisener, der bærer buefriser over savsnitbånd; her er også bevaret enkelte spor af nu tilmurede, højtsiddende rundbuede vinduer. Norddøren med tympanonfelt er indvendig velbevaret, syddøren er tilmuret. Senere i middelalderen er kirken forlænget mod vest, og de tykke mure, som indvendig har ansats til aldrig fuldførte hvælv, har nok været bestemt til at bære det tårn, der først i nyeste tid er bygget.

Uggerby Kirke

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede. Kirken består af romansk kor med moderne tilbygning; sideskib mod syd og tårn i vest. Den romanske bygning, kor og skib, er opført af granitkvadre på svagt hulet skråkantsokkel. Den sokkelbrydende, retkantede norddør er bevaret tilmuret, og i koret sydmur ses et tilmuret rundbuevindue med monolitoverligger. Indvendig står den runde korbue med hulkantede kragsten. Et sandsynligvis sengotisk dødtårn blev nedbrudt i 1820’erne. Bygningen underkastedes 1923-25 en gennemgribende ombygning og udvidelse (arkitekt E. Packness). Skibets sydmur blev nedbrudt, og der opførtes et sideskib af mursten og gamle kvadre, i det ydre formet som tre kapeller med hver sin spidsgavl, og i vest tilføjedes et tårn med sadeltag i øst-vest.

Sørig Kirke

Sørig Filialkirke er opført 1899-1901 efter tegning af arkitekt V. Ahlmann af røde mursten med skifertag i let tillempet romansk stil. Den består af skib og kor ud i ét; over vestgavlen en tagrytter.